અવતાર 2ની 5 ખાસ વાતો, તમને ચોંકાવી દેશે.

હોલીવુડ ફિલ્મ 'ધ વે ઓફ વોટર ' હાલ ચર્ચામાં છે.

Avatar : The Way Of Water એક પછી એક રેકોર્ડ બનાવી રહી છે.

આ ફિલ્મ માટે ખાસ એક નવી ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે, નાવી ભાષા બોલે છે કલાકારો.

વાદળી રંગના 12 ફૂટ લાંબા માણસો દેખાડવાનો આઈંડિયા એકદમ અલગજ છે.

વાદળી રંગના 12 ફૂટ લાંબા માણસો દેખાડવાનો આઈંડિયા એકદમ અલગજ છે.

આ ફિલ્મ 1999 માં રિલીઝ થવાનું હતું પણ સ્પેશિયલ ફફેક્ટ ના કારણે મોડું થયું 

આ ફિલ્મ 1999 માં રિલીઝ થવાનું હતું પણ સ્પેશિયલ ફફેક્ટ ના કારણે મોડું થયું 

પ્રોડ્યૂસર ડાયરેકટર જેમ્સ કૈમરુન આ ફિલ્મ વખાણ થાય છે.