કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

29 નવેમ્બર 2022, નવી દિલ્હી: આજના કોટન મંડી રેટ (29 નવેમ્બર 2022 ના રોજ) – નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સમગ્ર ભારતમાં કપાસની મંડીનો દર છે. તે કપાસના લઘુત્તમ, મહત્તમ અને મોડલ દરનો ઉલ્લેખ કરે છે.

મધ્ય ભારતમાં સૌથી વધુ દર મધ્યપ્રદેશના સનવાદ બજારમાં હતો. મહત્તમ દર 8800/- રૂ./ક્વિન. અને બજારમાં કુલ 70 ટનની આવક થઈ હતી. નીચે દરો સાથે ભારતની મંડીઓની સંપૂર્ણ સૂચિ છે.

દેશની મુખ્ય બજારોમાં કપાસની આવક (29 નવેમ્બર 2022 અનુસાર)

ગુજરાત – મંડી આગમન(ટનમાં) – વધુમાવધુ દર

બાબરા.          240           9250

બગસરા.        30.2           9100

બોડેલી.        183.24          8701

ડીસા.             3                  8686

ધોરાજી.          64.7            8740

જંબુસર.         0.1              8755

જંબુસર(કાવી).      1            8200

જસદણ.         240            8200

જેતપુર.           178.5         9125

રાજકોટ.         600              9200

સિદ્ધપુર.          62.04          8985

થારા.              290              8750

શિહોર.           32.2             8750

વાંકાનેર.          160              9175

વિસાવદર.       22.5             8880

Leave a Comment