આજે કપાસમાં સૌથી ઊંચો ભાવ ક્યાં બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1546 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1539 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1400 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1425 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1350 થી 1552 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1080 થી 1451 … Read more

આજનો એરંડા નો સૌથી ઊંચો ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 990 થી 1085 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 801 થી 1081 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 800 થી 1078 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1060 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 950 થી 1040 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1000 થી … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1015 થી 1493 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1151 થી 1431 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1475 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1370 થી 1526 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 852 થી 1415 … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 970 થી 1070 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 900 થી 1086 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 800 થી 1016 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 900 થી 1025 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 960 થી … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 172 થી 288 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 75 થી 250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 53 થી 275 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 71 થી 266 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 31 થી 201 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 418 થી 458 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 428 થી 521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 445 થી 492 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 350 થી 518 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 422 થી 490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 431 થી 466 … Read more

બાજરીમાં ભૂકા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના બાજરીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Millet

આજના બાજરીના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 365 થી 490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 388 થી 450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 400 થી 571 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 311 થી 481 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 380 થી 440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 365 થી 445 … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

 આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1400 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 418 થી 458 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 427 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 800 થી 1050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 500 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price હળવદમાં આજના ભાવ 1050 થી 1105 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 1020 થી 1060 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 912 થી 1068 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભચાઉમાં આજના ભાવ 1070 થી 1098 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભુજમાં આજના ભાવ 1041 થી 1081 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલપુરમાં આજના ભાવ 101 થી … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 1290 થી 1469 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 1001 થી 1421 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાજુલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હળવદમાં આજના ભાવ 1050 થી 1422 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણાવદરમાં આજના ભાવ 1465 થી 1550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિછીયામાં આજના ભાવ 1397 થી 1508 … Read more