આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડ ના બજાર ભાવ , કપાસ, ચણા, તલ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1470 થી 1648 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 430 થી 462 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 455 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 875 થી 1085 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 575 રૂપીયા ભાવ … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 426 થી 465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 440 થી 510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 374 થી 486 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 430 થી 565 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 391 થી 501 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 400 થી 551 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1480 થી 1634 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1195 થી 1595 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1351 થી 1581 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1300 થી 1605 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1500 થી 1635 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1110 થી 1511 … Read more

ડુંગળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 192 થી 249 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 178 થી 214 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 40 થી 170 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 60 થી 167 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 61 થી 241 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ‌વિસાવદરમાં આજના … Read more

એરંડામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda market prices

એરંડાના ભાવ – Eranda prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1050 થી 1240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 1000 થી 1271 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 1150 થી 1248 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 1050 થી 1240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1100 થી 1224 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1200 થી … Read more

બાજરીમાં ભૂકા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના બાજરીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Millet

આજના બાજરીના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 285 થી 475 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 481 થી 712 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 400 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 420 થી 496 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 366 થી 367 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કોડીનારમાં આજના ભાવ 428 થી 577 … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ખાસ જાણી લો આજના મગફળીના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

 જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1270 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 900 થી 1470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1300 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1196 થી 1411 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1030 થી 1425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1054 થી … Read more

જીરુમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5550 થી 6350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4101 થી 6251 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 4700 થી 6021 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4400 થી 6425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 5000 થી 6301 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2500 થી 6400 … Read more

ઘઉંના ભાવ આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 420 થી 460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 440 થી 546 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 415 થી 489 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 300 થી 574 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 445 થી 571 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 391 થી 481 … Read more

કપાસના ભાવમાં તેજી યથાવત, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1480 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1140 થી 1605 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1450 થી 1601 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1350 થી 1610 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1506 થી 1665 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1252 થી 1525 … Read more