આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડ ના બજાર ભાવ , કપાસ, ચણા, તલ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1490 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 421 થી 450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 452 થી 565 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 990 થી 1125 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 480 થી 570 રૂપીયા ભાવ … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ખાસ જાણી લો આજના મગફળીના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

 જાડી મગફળીના – Groundnut prices અમરેલીમાં આજના ભાવ 1040 થી 1452 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1350 થી 1460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1191 થી 1446 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1000 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1070 થી 1446 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 925 થી … Read more

જીરુમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5700 થી 6450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4401 થી 6351 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 5250 થી 6125 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4600 થી 6425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 5200 થી 6536 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2900 થી 6540 … Read more

બાજરીમાં ભૂકા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના બાજરીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Millet

આજના બાજરીના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 275 થી 490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 440 થી 441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 424 થી 642 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 450 થી 631 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 400 થી 440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 469 થી 472 … Read more

એરંડામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda market prices

એરંડાના ભાવ – Eranda prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1100 થી 1257 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 1000 થી 1276 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 1050 થી 1246 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1180 થી 1233 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1100 થી 1228 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1220 થી … Read more

ડુંગળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 185 થી 251 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 180 થી 214 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 35 થી 175 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 50 થી 189 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 40 થી 133 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1470 થી 1648 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1125 થી 1605 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1300 થી 1591 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1610 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1490 થી 1633 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1330 થી 1500 … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 430 થી 462 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 430 થી 502 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 326 થી 521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 400 થી 515 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 391 થી 491 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 371 થી 615 … Read more

આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડ ના બજાર ભાવ , કપાસ, ચણા, તલ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1470 થી 1648 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 430 થી 462 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 455 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 875 થી 1085 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 575 રૂપીયા ભાવ … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 426 થી 465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 440 થી 510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 374 થી 486 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 430 થી 565 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 391 થી 501 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 400 થી 551 … Read more