10 પાસ ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022,છેલ્લી તારીખ ૨૨/૧૧/૨૦૨૨ – post office

10 પાસ ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022 : તાજેતર માં પોસ્ટ વિભાગ માં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ ૧૮૮ ખાલી પડેલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે . મિત્રો આજે અપને આ લેખ માં આં ભરતી વિશે ની તમામ માહિતી મેળવીશું. તો આ લેખ ને પુરા વાંચવા વિનતી છે.

10 પાસ ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ ભરતી 2022

સત્તાવાર વિભાગ   :  ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022
પોસ્ટનું નામ  :  MTS, PA/SA, પોસ્ટમેન/મેલ ગાર્ડ
કુલ ખાલી જગ્યા  :  188 પોસ્ટ
લાયકાત   :  10 અને 12 પાસ
અરજી શરૂઆતની તારીખ   :   23-10-2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ    :   22-11-2022
સત્તાવાર વેબસાઈડ   :   www.indiapost.gov.in

વય મર્યાદા :

આ ભરતી માટે નીચે પ્રમાણે ની વય ના ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ :   ઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૭ વર્ષ
પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડ    :   ઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૭ વર્ષ
મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ   :   ઓછામાં ઓછી ૧૮ અને વધુ માં વધુ ૨૫ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ   :   આસિસ્ટન્ટ માટે : 12 પાસ
પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડ માટે   :   12 પાસ
મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ માટે   :   10 પાસ

પગાર-ધોરણ:

પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ/સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ   :   Rs.25,500/- to Rs.81,100/-
પોસ્ટમેન/ મેઈલગાર્ડ    :   Rs.21,700/- to Rs.69,100/-
મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ   :   Rs.18,900/- to Rs.56,900/-

અરજી ફિ :

• સામાન્ય/SEBC કેટેગરી ઉમેદવારોએ માટે Rs.100 ફી ભરવાની રહેશે.
• બીજા બધા માટે અને મહિલા માટે કોઈ ફી નથી

અરજી કરવાની રીત :

• સો પ્રથમ સત્તાવાર વેબ પર જાઓ
• તેમાં જે ફિલ્ડ માં અરજી કરવા માંગતા હોય તેમાં જાઓ
• તેની અરજી ફ્રીમ ભરો
• જરૂરી પુરાવા ઉપલોડ કરો
• સબમિટ કરો
• પ્રિન્ટ લઇ લો

નોંધ : આ આર્ટિકલ ફક્ત ને ફક્ત તમારા સુધી માહિતી પહોચાડવા માટે લખવાના આવેલ છે, વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ ની મુલાકાત લો.

dandadda.in

Leave a Comment