ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

ડુંઆજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

સફેદ ડુંગળી

—————————-

લાલ ડુંગળી

અમરેલીમાં આજના ભાવ 100 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 60 થી 300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમદાવાદમાં આજના ભાવ 140 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

દાહોદમાં આજના ભાવ 80 થી 260 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વડોદરામાં આજના ભાવ 100 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ (31/05/2023)

——————————–

લાલ ડુંગળી

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
અમરેલી 100 200
મોરબી 60 300
અમદાવાદ 140 240
દાહોદ 80 260
વડોદરા 100 240

 

Leave a Comment