ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

સફેદ ડુંગળી

મહુવામાં આજના ભાવ 172 થી 288 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લાલ ડુંગળી

રાજકોટમાં આજના ભાવ 75 થી 250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 53 થી 275 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 71 થી 266 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જેતપુરમાં આજના ભાવ 31 થી 201 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 100 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 60 થી 260 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અમદાવાદમાં આજના ભાવ 120 થી 260 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદમાં આજના ભાવ 80 થી 260 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વડોદરામાં આજના ભાવ 100 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ (01/06/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
મહુવા 172 288

 

લાલ ડુંગળી

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
રાજકોટ 75 250
મહુવા 53 275
ગોડલ 71 266
જેતપુર 31 201
અમરેલી 100 200
મોરબી 60 260
અમદાવાદ 120 260
દાહોદ 80 260
વડોદરા 100 240

 

Leave a Comment