ડુંગળીના ભાવમાં એક સાથે ભયંકર ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

સફેદ ડુંગળી

મહુવામાં આજના ભાવ 167 થી 296 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 170 થી 234 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લાલ ડુંગળી

રાજકોટમાં આજના ભાવ 35 થી 155 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 60 થી 180 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 60 થી 106 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ગોડલમાં આજના ભાવ 36 થી 171 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 16 થી 141 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. િવસાવદરમાં આજના ભાવ 14 થી 36 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અમરેલીમાં આજના ભાવ 40 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 40 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમદાવાદમાં આજના ભાવ 80 થી 180 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

દાહોદમાં આજના ભાવ 30 થી 210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગમાં આજના ભાવ 1525 થી 1831 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીમાં આજના ભાવ 2450 થી 2875 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ (18/04/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
મહુવા 167 296
ગોંડલ 170 234

 

લાલ ડુંગળી

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
રાજકોટ 35 155
મહુવા 60 180
ભાવનગર 60 106
ગોડલ 36 171
જેતપુર 16 141
િવસાવદર 14 36
અમરેલી 40 200
મોરબી 40 200
અમદાવાદ 80 180
દાહોદ 30 210

 

Leave a Comment