ડુંગળીના ભાવમાં એકા એક તેજી નોમાહોલ, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

સફેદ ડુંગળી

          ——————————-

લાલ ડુંગળી

રાજકોટમાં આજના ભાવ 50 થી 205 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 50 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. 

સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ (22/04/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
મહુવા       –        –
ગોંડલ       –        –
ભાવનગર       –        –

 

લાલ ડુંગળી

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
રાજકોટ 50 205
મોરબી 50 200

 

Leave a Comment