ડુંગળીના ભાવમાં એકા એક તેજી નોમાહોલ, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

સફેદ ડુંગળી

મહુવામાં આજના ભાવ 139 થી 238 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 136 થી 196 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લાલ ડુંગળી

રાજકોટમાં આજના ભાવ 55 થી 170 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 42 થી 190 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 55 થી 118 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ગોડલમાં આજના ભાવ 51 થી 176 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 31 થી 106 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 23 થી 31 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જસદણમાં આજના ભાવ 100 થી 101 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરરેલીમાં આજના ભાવ 50 થી 140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 40 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અમદાવાદમાં આજના ભાવ 120 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદમાં આજના ભાવ 30 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ (24/04/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
મહુવા 139 238
ગોંડલ 136 196

 

લાલ ડુંગળી

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
રાજકોટ 55 170
મહુવા 42 190
ભાવનગર 55 118
ગોડલ 51 176
જેતપુર 31 106
વિસાવદર 23 31
જસદણ 100 101
અમરરેલી 50 140
મોરબી 40 200
અમદાવાદ 120 240
દાહોદ 30 240

 

Leave a Comment