પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં કરો રોકાણ, 1 વર્ષમાં મળશે બેંકથી પણ વધુ ફાયદો, જાણો વિગત – Post office schame

Invest in this post office scheme

• પોસ્ટ ઓફિસમાં FD કરાવતા તમને અનેક પ્રકારની ખાસ સુવિધાઓ મળે છે. આ ઉપરાંત તમને સરકારી ગેરંટી પણ પ્રાપ્ત કરી શકો છે.

જો તમે લોકો પણ સુરક્ષિત અને નફાવાળા રોકાણ (A safe and profitable Investment) કરવા માંગો છો તો તમારા માટે શ્રેષ્ઠ અને સારો વિકલ્પ છે. તમે દરેક લોકો પોસ્ટ ઓફિસમાં ફીક્સ્ડ ડિપોઝીટમાં (Fixed Deposit) રોકાણ કરી શકો છો. પોસ્ટ ઓફિસમાં (Post Office) FD કરાવતા તમને બીજી ઘણી બધી સુવિધાઓ પણ મળે છે. જેમાં તમને નફાની સાથે સરકારી ગેરંટી પણ પ્રાપ્ત થશે. જેમાં તમને ત્રિમાસિક ધોરણે વ્યાજની સુવિધા પણ મળે છે.

પોસ્ટ ઓફિસમાં FD કરાવવી સરળ :

પોસ્ટ ઓફિસમાં એફ.ડી. કરાવવું ખૂબ સરળ પણ છે. ભારતીય પોસ્ટે પોતાની વેબસાઈટ પર તેની માહિતી આપી છે. આ માહિતી મુજબ પોસ્ટ ઓફિસમાં તમે અલગ-અલગ 1,2,3, 5 વગેરે વર્ષ માટે એફડી કરાવી શકો છો. આવો જાણી લઈએ કે આ સ્કીમમાં કયા-કયા ફાયદા મળે છે.

1. પોસ્ટ ઓફિસમાં એફડી કરાવવાથી તમને ભારત સરકાર પૂરી ગેરંટી આપે છે.

2. જેમાં રોકાણકારોના પૈસા પૂરી રીતે સુરક્ષિત રહે છે.

3. જેમાં એફડી ઓફલાઈન અથવા ઓનલાઈન એમ બંને દ્વારા કરી શકો છો.

4. જેમાં તમે 1 થી વધુ એફડી પણ કરી શકો છો.

5. આ ઉપરાંત એફડી એકાઉન્ટ જોઈન્ટ પણ કરી શકો છો.

6. જેમાં 5 વર્ષ માટે ફિક્સ ડિપોઝીટ પર તમને ITR ફાઈલ કરતી સમયે ટેક્સમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળશે.

7. તમે એક પોસ્ટ ઓફિસમાંથી એફડી બીજી પોસ્ટ ઓફિસમાં સરળતાથી ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

Leave a Comment