આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડ ના બજાર ભાવ , કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ

તુવેરમાં આજના ભાવ 1401 થી 1621 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા-પીળામાં આજના ભાવ 900 થી 960 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા-સફેદમાં આજના ભાવ 1500 થી 2030 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદમાં આજના ભાવ 1205 થી 1504 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગમાં આજના ભાવ 1500 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ-દેશીમાં આજના ભાવ 2225 થી 2560 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ-પાપડીમાં આજના ભાવ 2450 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મઠમાં આજના ભાવ 1100 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણામાં આજના ભાવ 605 થી 860 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

કળથીમાં આજના ભાવ 1050 થી 1360 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણામાં આજના ભાવ 1875 થી 1930 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી-જાડીમાં આજના ભાવ 1245 થી 1530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી-જીણીમાં આજના ભાવ 1235 થી 1430 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલીમાં આજના ભાવ  2500 થી 2900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સુરજમુખીમાં આજના ભાવ 850 થી 1165 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડામાં આજના ભાવ 1175 થી 1265 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અજમોમાં આજના ભાવ 1300 થી 2300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનમાં આજના ભાવ 995 થી 1012 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગફાડામાં આજના ભાવ 1450 થી 1825 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાળા-તલમાં આજના ભાવ  2440 થી 2750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણમાં આજના ભાવ 125 થી 460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણામાં આજના ભાવ 1110 થી 1540 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચા-સુકામાં આજના ભાવ  3150 થી 4500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીમાં આજના ભાવ 1150 થી 1950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વરીયાળીમાં આજના ભાવ 2800 થી 2800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂમાં આજના ભાવ 5100 થી 6100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયમાં આજના ભાવ 1100 થી 1250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મેથીમાં આજના ભાવ 880 થી 1375 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કલોંજીમાં આજના ભાવ 2700 થી 2792 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોમાં આજના ભાવ 850 થી 990 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

રજકાનું-બીમાં આજના ભાવ  3100 થી 3390 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગુવારનું-બીમાં આજના ભાવ 1088 થી 1088 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસ-બી.ટી.માં આજના ભાવ 1540 થી 1652 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉં-લોકવનમાં આજના ભાવ 412 થી 470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં-ટુકડામાં આજના ભાવ 440 થી 575 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર-સફેદમાં આજના ભાવ 811 થી 1135 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ : 28/02/2023

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
તુવેર 1401 1621
ચણા-પીળા 900 960
ચણા-સફેદ 1500 2030
અડદ 1205 1504
મગ 1500 1700
વાલ-દેશી 2225 2560
વાલ-પાપડી 2450 2700
મઠ 1100 1500
વટાણા 605 860
કળથી 1050 1360
સીંગદાણા 1875 1930
મગફળી-જાડી 1245 1530
મગફળી-જીણી 1235 1430
તલી  2500 2900
સુરજમુખી 850 1165
એરંડા 1175 1265
અજમો 1300 2300
સોયાબીન 995 1012
સીંગફાડા 1450 1825
કાળા-તલ  2440 2750
લસણ 125 460
ધાણા 1110 1540
મરચા-સુકા  3150 4500
ધાણી 1150 1950
વરીયાળી 2800 2800
જીરૂ 5100 6100
રાય 1100 1250
મેથી 880 1375
કલોંજી 2700 2792
રાયડો 850 990
રજકાનું-બી  3100 3390
ગુવારનું-બી 1088 1088
કપાસ-બી.ટી. 1540 1652
ઘઉં-લોકવન 412 470
ઘઉં-ટુકડા 440 575
જુવાર-સફેદ 811 1135
જુવાર-પીળી  450 605
બાજરી 285 475
લીંબુ 960 1650
સાકરટેટી 600 900
તરબુચ 200 375
બટેટા 70 170
ડુંગળી-સુકી  35 180
ટમેટા 120 300
કોથમરી 75 125
મુળા 130 280
રીંગણા 140 500
કોબીજ 50 110
ફલાવર 230 530
ભીંડો 850 1050
ગુવાર 1110 1640
ચોળાસીંગ 200 830
વાલોળ 300 350
ટીંડોળા  300 840
દુધી 200 430
કારેલા 230 640
સરગવો 300 640
તુરીયા 240 640
પરવર 330 650
કાકડી 300 500
ગાજર 140 330
વટાણા 250 570
ગલકા 200 600
બીટ 120 220
મેથી 70 150
વાલ 330 650
ડુંગળી-લીલી  130 250
આદુ 900 1050
ચણા-લીલા 200 410
મરચા-લીલા 200 500
હળદર-લીલી 300 600
લસણ-લીલું  330 640
મકાઇ-લીલી 150 250

 

Leave a Comment