આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ

ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 424 થી 466 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 431 થી 558 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 910 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 440 થી 490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 340 થી 485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1435 થી 1805 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 955 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1600 થી 2321 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1450 થી 1688 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1640 થી 1725 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2900 થી 3200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3100 થી 3300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 825 થી 1125 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1425 થી 1711 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1825 થી 1915 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1290 થી 1520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1270 થી 1390 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2550 થી 2725 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સુરજમુખીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 780 થી 1150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અજમોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2200 થી 2977 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સુવાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2400 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 921 થી 964 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાળા તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2200 થી 2800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 675 થી 1350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1030 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચા સુકાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1500 થી 3800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1125 થી 1375 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વરીયાળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3000 થી 3530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 7700 થી 8520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1030 થી 1250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મેથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 950 થી 1420 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઇસબગુલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 3300 થી 3900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અશેરીયોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1762 થી 1762 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ : 19/05/2023

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1470 1540
ઘઉં લોકવન 424 466
ઘઉં ટુકડા 431 558
જુવાર સફેદ 850 910
જુવાર પીળી 440 490
બાજરી 340 485
તુવેર 1435 1805
ચણા પીળા 850 955
ચણા સફેદ 1600 2321
અડદ 1450 1688
મગ 1640 1725
વાલ દેશી 2900 3200
વાલ પાપડી 3100 3300
ચોળી 1200 1650
વટાણા 825 1125
કળથી 1425 1711
સીંગદાણા 1825 1915
મગફળી જાડી 1290 1520
મગફળી જીણી 1270 1390
તલી 2550 2725
સુરજમુખી 780 1150
એરંડા 1000 1140
અજમો 2200 2977
સુવા 2400 2700
સોયાબીન 921 964
સીંગફાડા 1200 1750
કાળા તલ 2200 2800
લસણ 675 1350
ધાણા 1030 1300
મરચા સુકા 1500 3800
ધાણી 1125 1375
વરીયાળી 3000 3530
જીરૂ 7700 8520
રાય 1030 1250
મેથી 950 1420
ઇસબગુલ 3300 3900
અશેરીયો 1762 1762
કલોંજી 2650 3212
રાયડો 880 960
રજકાનું બી 3550 4500
ગુવારનું બી 980 1092
શાકભાજી ન્યુનતમ મહત્તમ
સાકરટેટી 100 250
તરબુચ 150 350
બટેટા 150 300
ડુંગળી સુકી 55 205

 

Leave a Comment