આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડ ના બજાર ભાવ , કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ

કપાસ-બી.ટી.માં આજના ભાવ 1540 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં-લોકવનમાં આજના ભાવ 411 થી 465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં-ટુકડામાં આજના ભાવ 441 થી 574 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર-સફેદમાં આજના ભાવ 825 થી 1120 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર-પીળીમાં આજના ભાવ 485 થી 605 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીમાં આજના ભાવ 325 થી 489 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરમાં આજના ભાવ 1400 થી 1640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા-પીળામાં આજના ભાવ 910 થી 955 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા-સફેદમાં આજના ભાવ 1400 થી 2050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદમાં આજના ભાવ 1200 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગમાં આજના ભાવ 1350 થી 1648 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ-દેશીમાં આજના ભાવ 2200 થી 2550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ-પાપડીમાં આજના ભાવ 2300 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણામાં આજના ભાવ 600 થી 850 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીમાં આજના ભાવ 1050 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણામાં આજના ભાવ 1875 થી 1925 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી-જાડીમાં આજના ભાવ 1265 થી 1491 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી-જીણીમાં આજના ભાવ 1245 થી 1441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલીમાં આજના ભાવ 2000 થી 3068 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સુરજમુખીમાં આજના ભાવ 850 થી 1150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડામાં આજના ભાવ 1170 થી 1296 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અજમોમાં આજના ભાવ 1000 થી 2401 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સુવામાં આજના ભાવ 1600 થી 1600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનમાં આજના ભાવ 990 થી 1026 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગફાડામાં આજના ભાવ 1350 થી 1825 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાળા-તલમાં આજના ભાવ 2370 થી 2731 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણમાં આજના ભાવ 130 થી 480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણામાં આજના ભાવ 1090 થી 1512 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચા-સુકામાં આજના ભાવ 3200 થી 4200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીમાં આજના ભાવ 1111 થી 1950 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વરીયાળીમાં આજના ભાવ 2140 થી 2900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂમાં આજના ભાવ 5100 થી 6100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયમાં આજના ભાવ 1020 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મેથીમાં આજના ભાવ 900 થી 1360 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કલોંજીમાં આજના ભાવ 2700 થી 2825 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોમાં આજના ભાવ 850 થી 1005 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ : 27/02/2023

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
કપાસબી.ટી. 1540 1650
ઘઉંલોકવન 411 465
ઘઉંટુકડા 441 574
જુવારસફેદ 825 1120
જુવારપીળી 485 605
બાજરી 325 489
તુવેર 1400 1640
ચણાપીળા 910 955
ચણાસફેદ 1400 2050
અડદ 1200 1500
મગ 1350 1648
વાલદેશી 2200 2550
વાલપાપડી 2300 2700
વટાણા 600 850
કળથી 1050 1335
સીંગદાણા 1875 1925
મગફળીજાડી 1265 1491
મગફળીજીણી 1245 1441
તલી 2000 3068
સુરજમુખી 850 1150
એરંડા 1170 1296
અજમો 1000 2401
સુવા 1600 1600
સોયાબીન 990 1026
સીંગફાડા 1350 1825
કાળાતલ 2370 2731
લસણ 130 480
ધાણા 1090 1512
મરચાસુકા 3200 4200
ધાણી 1111 1950
વરીયાળી 2140 2900
જીરૂ 5100 6100
રાય 1020 1300
મેથી 900 1360
કલોંજી 2700 2825
રાયડો 850 1005
રજકાનુંબી 2850 3150
ગુવારનુંબી 1090 109
લીંબુ 950 1620
સાકરટેટી 610 940
તરબુચ 210 370
બટેટા 60 160
ડુંગળીસુકી  30 185
ટમેટા 110 290
કોથમરી 70 120
મુળા 140 270
રીંગણા 150 490
કોબીજ 40 100
ફલાવર 240 540
ભીંડો 810 1100
ગુવાર 1050 1630
ચોળાસીંગ 210 820
વાલોળ 250 330
ટીંડોળા  310 830
દુધી 210 440
કારેલા 240 650
સરગવો 310 630
તુરીયા 250 630
પરવર 340 630
કાકડી 310 560
ગાજર 130 340
વટાણા 240 560
ગલકા 210 630
બીટ 110 200
મેથી 60 140
વાલ 340 630
ડુંગળીલીલી  110 240
આદુ 910 1100
ચણાલીલા 210 400
મરચાલીલા 210 510
હળદરલીલી 310 640
લસણલીલું  340 610
મકાઇલીલી 140 240

 

Leave a Comment