ડુંગળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ

સફેદ ડુંગળી

રાજકોટમાં આજના ભાવ 70 થી 275 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 80 થી 324 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 100 થી 327 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ગોડલમાં આજના ભાવ 71 થી 301 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 106 થી 276 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 43 થી 191 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તળાજામાં આજના ભાવ 151 થી 317 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધોરાજીમાં આજના ભાવ 81 થી 286 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 100 થી 280 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મોરબીમાં આજના ભાવ 100 થી 300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પાલીતાણામાં આજના ભાવ 210 થી 261 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમદાવાદમાં આજના ભાવ 150 થી 360 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

દાહોદમાં આજના ભાવ 200 થી 400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વડોદરામાં આજના ભાવ 100 થી 440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તળાજામાં આજના ભાવ 1290 થી 1526 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ભાવનગરમાં આજના ભાવ 1200 થી 1549 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાજુલામાં આજના ભાવ 1000 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 760 થી 1484 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જામનગરમાં આજના ભાવ 1150 થી 1445 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાબરામાં આજના ભાવ 1149 થી 1311 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1000 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધારીમાં આજના ભાવ 1036 થી 1301 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ખંભાળિયામાં આજના ભાવ 975 થી 1410 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પાલીતાણામાં આજના ભાવ 1172 થી 1208 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લાલપુરમાં આજના ભાવ 1201 થી 1280 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધ્રોલમાં આજના ભાવ 990 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હિમતનગરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1690 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

પાલનપુરમાં આજના ભાવ 1150 થી 1425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલોદમાં આજના ભાવ 1100 થી 1505 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોડાસામાં આજના ભાવ 1010 થી 1451 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઇડરમાં આજના ભાવ 1230 થી 1656 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધનસૂરામાં આજના ભાવ 1000 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાનેરામાં આજના ભાવ 1289 થી 1290 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વીસનગરમાં આજના ભાવ 1131 થી 1132 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપડવંજમાં આજના ભાવ 1400 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સતલાસણામાં આજના ભાવ 1200 થી 1286 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લાલ ડુંગળી

ભાવનગરમાં આજના ભાવ 152 થી 249 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 151 થી 300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 111 થી 226 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ગોડલમાં આજના ભાવ 71 થી 301 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 106 થી 276 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 43 થી 191 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તળાજામાં આજના ભાવ 151 થી 317 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધોરાજીમાં આજના ભાવ 81 થી 286 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 100 થી 280 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મોરબીમાં આજના ભાવ 100 થી 300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પાલીતાણામાં આજના ભાવ 210 થી 261 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમદાવાદમાં આજના ભાવ 150 થી 360 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

દાહોદમાં આજના ભાવ 200 થી 400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વડોદરામાં આજના ભાવ 100 થી 440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તળાજામાં આજના ભાવ 1290 થી 1526 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ભાવનગરમાં આજના ભાવ 1200 થી 1549 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાજુલામાં આજના ભાવ 1000 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 760 થી 1484 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જામનગરમાં આજના ભાવ 1150 થી 1445 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાબરામાં આજના ભાવ 1149 થી 1311 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1000 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધારીમાં આજના ભાવ 1036 થી 1301 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ખંભાળિયામાં આજના ભાવ 975 થી 1410 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પાલીતાણામાં આજના ભાવ 1172 થી 1208 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લાલપુરમાં આજના ભાવ 1201 થી 1280 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધ્રોલમાં આજના ભાવ 990 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હિમતનગરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1690 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

પાલનપુરમાં આજના ભાવ 1150 થી 1425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલોદમાં આજના ભાવ 1100 થી 1505 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોડાસામાં આજના ભાવ 1010 થી 1451 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઇડરમાં આજના ભાવ 1230 થી 1656 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધનસૂરામાં આજના ભાવ 1000 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાનેરામાં આજના ભાવ 1289 થી 1290 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વીસનગરમાં આજના ભાવ 1131 થી 1132 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપડવંજમાં આજના ભાવ 1400 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સતલાસણામાં આજના ભાવ 1200 થી 1286 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ડુંગળીના બજાર ભાવ (03/01/2023)

સફેદ ડુંગળી

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
રાજકોટ 70 275
મહુવા 80 324
ભાવનગર 100 327
ગોડલ 71 301
જેતપુર 106 276
વિસાવદર 43 191
તળાજા 151 317
ધોરાજી 81 286
અમરેલી 100 280
મોરબી 100 300
પાલીતાણા 210 261
અમદાવાદ 150 360
દાહોદ 200 400
વડોદરા 100 440

 

લાલ ડુંગળી

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
ભાવનગર 152 249
મહુવા 151 300
ગોડલ 111 226

 

Leave a Comment