આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડ ના બજાર ભાવ , કપાસ, ચણા, તલ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ

કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1551 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 416 થી 468 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 428 થી 595 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 930 થી 1035 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 470 થી 520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીમાં આજના ભાવ 280 થી 460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરમાં આજના ભાવ 1401 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળામાં આજના ભાવ 955 થી 995 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદમાં આજના ભાવ 1770 થી 2270 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદમાં આજના ભાવ 1030 થી 1632 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગમાં આજના ભાવ 1320 થી 1860 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીમાં આજના ભાવ 2130 થી 2450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીમાં આજના ભાવ 2330 થી 2650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણામાં આજના ભાવ 955 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીમાં આજના ભાવ 930 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણામાં આજના ભાવ 1870 થી 1940 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીમાં આજના ભાવ 1210 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીમાં આજના ભાવ 1200 થી 1465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલીમાં આજના ભાવ 2400 થી 3140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સુરજમુખીમાં આજના ભાવ 550 થી 1100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડામાં આજના ભાવ 1090 થી 1225 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અજમોમાં આજના ભાવ 2000 થી 2600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સુવામાં આજના ભાવ 2200 થી 2380 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનમાં આજના ભાવ 1000 થી 1031 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગફાડામાં આજના ભાવ 1325 થી 1845 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાળા તલમાં આજના ભાવ 2725 થી 3000 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણમાં આજના ભાવ 590 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણામાં આજના ભાવ 1000 થી 1415 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચા સુકામાં આજના ભાવ 2200 થી 5750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીમાં આજના ભાવ 1500 થી 2300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વરીયાળીમાં આજના ભાવ 2150 થી 3041 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીરૂમાં આજના ભાવ 7200 થી 7980 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયમાં આજના ભાવ 1100 થી 1301 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મેથીમાં આજના ભાવ 1050 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઇસબગુલમાં આજના ભાવ 3460 થી 4000 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અશેરીયોમાં આજના ભાવ 1400 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ : 11/04/2023

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
કપાસ બી.ટી. 1551 1700
ઘઉં લોકવન 416 468
ઘઉં ટુકડા 428 595
જુવાર સફેદ 930 1035
જુવાર પીળી 470 520
બાજરી 280 460
તુવેર 1401 1650
ચણા પીળા 955 995
ચણા સફેદ 1770 2270
અડદ 1030 1632
મગ 1320 1860
વાલ દેશી 2130 2450
વાલ પાપડી 2330 2650
વટાણા 955 1300
કળથી 930 1200
સીંગદાણા 1870 1940
મગફળી જાડી 1210 1480
મગફળી જીણી 1200 1465
તલી 2400 3140
સુરજમુખી 550 1100
એરંડા 1090 1225
અજમો 2000 2600
સુવા 2200 2380
સોયાબીન 1000 1031
સીંગફાડા 1325 1845
કાળા તલ 2725 3000
લસણ 590 1210
ધાણા 1000 1415
મરચા સુકા 2200 5750
ધાણી 1500 2300
વરીયાળી 2150 3041
જીરૂ 7200 7980
રાય 1100 1301
મેથી 1050 1500
ઇસબગુલ 3460 4000
અશેરીયો 1400 1400
કલોંજી 3200 3600
રાયડો 880 1010
ગુવારનું બી 1075 1075
કેરી કાચી 250 480
લીંબુ 800 2100
સાકરટેટી 200 300
તરબુચ 150 270
બટેટા 100 220
ડુંગળી સુકી 31 150
ટમેટા 80 200
કોથમરી 150 300
મુળા 180 390
રીંગણા 300 500
કોબીજ 160 240
ફલાવર 300 450
ભીંડો 700 1000
ગુવાર 1000 1400
ચોળાસીંગ 500 900
વાલોળ 400 600
ટીંડોળા 350 650
દુધી 160 320
કારેલા 400 600
સરગવો 150 300
તુરીયા 400 600
પરવર 500 800
કાકડી 260 420
ગાજર 160 320
વટાણા 1700 2000
ગલકા 300 500
બીટ 110 250
મેથી 270 460
ડુંગળી લીલી 150 300
આદુ 1500 1700
મરચા લીલા 400 700
લસણ લીલું 500 800
મકાઇ લીલી 150 210
ગુંદા 900 1300

 

Leave a Comment