એરંડામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના એરંડાના તમામ માર્કેટના બજાર ભાવ

એરંડાના બજાર ભાવ – Eranda prices

મહુવાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1085 થી 1189 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તળાજાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 710 થી 1208 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભેંસાણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1201 થી 1202 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ભુજના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1190 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ‌‌ડિસાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1225 થી 1251 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સિધ્ધપુરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1160 થી 1238 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધનસૂરાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પાથાવાડના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1226 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ખેડબ્રહ્માના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1205 થી 1214 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

કપડવંજના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1150 થી 1175 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. થરાદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1232 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાવળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1130 થી 1187 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સાણંદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1196 થી 1201 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1080 થી 1120 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા  થી  રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના બજાર ભાવ (01/04/2023)

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
મહુવા 1085 1189
તળાજા 710 1208
ભેંસાણ 1201 1202
ભુજ 1150 1190
‌‌ડિસા 1225 1251
સિધ્ધપુર 1160 1238
ધનસૂરા 1150 1210
પાથાવાડ 1200 1226
ખેડબ્રહ્મા 1205 1214
કપડવંજ 1150 1175
થરાદ 1200 1232
બાવળા 1130 1187
સાણંદ 1196 1201
દાહોદ 1080 1120

Leave a Comment