આજે એરંડા ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price

અમરેલીમાં આજના ભાવ 970 થી 1108 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મમાંડલમાં આજના ભાવ 1401 થી 1801 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહેસમાણમામાં આજના ભાવ 1021 થી 1165 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વિરપુરમાં આજના ભાવ 1076 થી 1172 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણસામામાં આજના ભાવ 1160 થી 1189 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોજારીયમામાં આજના ભાવ 1160 થી 1161 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

કડીમાં આજના ભાવ 1145 થી 1174 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલોદમાં આજના ભાવ 1150 થી 1160 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દહેગમામમાં આજના ભાવ 1150 થી 1165 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

હસધ્ધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1180 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હહંમતનગરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1170 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કુકરમાડામામાં આજના ભાવ 1100 થી 1180 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મોડાસામામાં આજના ભાવ 1125 થી 1140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધનસૂરમામાં આજના ભાવ 1100 થી 1125 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઇડરમાં આજના ભાવ 1133 થી 1153 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ખેડબ્રહ્મામાં આજના ભાવ 1135 થી 1145 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપડિંજમાં આજના ભાવ 1050 થી 1100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ખંભાળિયામામાં આજના ભાવ 1140 થી 1162 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

આંબલીયાસણમાં આજના ભાવ 1125 થી 1145 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પ્રતિંજમાં આજના ભાવ 1050 થી 1100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જાદરમાં આજના ભાવ 1125 થી 1152 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જોટાણામામાં આજના ભાવ 1135 થી 1150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદમાં આજના ભાવ 1040 થી 1060 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડા ના ભાવ ( 16/06/2023 )

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
અમરેલી 970 1108
મમાંડલ 1401 1801
મહેસમાણમા 1021 1165
વિરપુર 1076 1172
માણસામા 1160 1189
ગોજારીયમા 1160 1161
કડી 1145 1174
તલોદ 1150 1160
દહેગમામ 1150 1165
હસધ્ધપુર 1100 1180
હહંમતનગર 1100 1170
કુકરમાડામા 1100 1180
મોડાસામા 1125 1140
ધનસૂરમા 1100 1125
ઇડર 1133 1153
ખેડબ્રહ્મા 1135 1145
કપડિંજ 1050 1100
ખંભાળિયામા 1140 1162
આંબલીયાસણ 1125 1145
પ્રતિંજ 1050 1100
જાદર 1125 1152
જોટાણામા 1135 1150
દાહોદ 1040 1060

 

Leave a Comment