એરંડામાં ભુકકા બોલવતી તેજી, જાણો આજના એરંડાના તમામ માર્કેટના બજાર ભાવ – eranda na bhav

એરંડાના બજાર ભાવ – eranda na bhav

રાજકોટના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1391 થી 1446 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1296 થી 1441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1426 થી 1427 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જામનગરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1438 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1354 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1445 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જેતપુરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઉપલેટાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1350 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વવસાવદરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મહુવાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1361 થી 1362 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 830 થી 831 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1422 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ળવદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1435 થી 1461 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભચાઉના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1469 થી 1470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભુજના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1450 થી 1462 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

લાલપુરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1340 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દશાડાપાટડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1435 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ડડસાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1455 થી 1465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ભાભરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1455 થી 1467 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પાટણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1435 થી 1470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાનેરાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1455 થી 1464 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મહેસાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1300 થી 1467 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વવજાપુરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1448 થી 1481 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણસાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1445 થી 1472 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ગોજારીયાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1456 થી 1461 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1452 થી 1466 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વવસનગરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1435 થી 1465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

પાલનપુરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1440 થી 1455 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલોદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1435 થી 1441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. થરાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1460 થી 1471 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

દહેગામના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1430 થી 1448 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દીયોદરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1465 થી 1473 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કલોલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1464 થી 1470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સિઘ્ઘપુરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1427 થી 1467 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કુકરવાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1440 થી 1466 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધનસૂરાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1440 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.
એરંડાના બજાર ભાવ (24/09/2022)

માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ
રાજકોટ 1391 1446
ગોંડલ 1296 1441
જુનાગઢ 1426 1427
જામનગર 1400 1438
સાવરકુંડલા 1200 1354
જામજોધપુર 1400 1445
જેતપુર 1350 1436
ઉપલેટા 1350 1436
વવસાવદર 1000 1200
મહુવા 1361 1362
પોરબંદર 830 831
અમરેલી 1200 1422
હળવદ 1435 1461
ભચાઉ 1469 1470
ભુજ 1450 1462
લાલપુર 1000 1340
દશાડાપાટડી 1435 1440
ડડસા 1455 1465
ભાભર 1455 1467
પાટણ 1435 1470
ધાનેરા 1455 1464
મહેસાણા 1300 1467
વવજાપુર 1448 1481
માણસા 1445 1472
ગોજારીયા 1456 1461
કડી 1452 1466
વવસનગર 1435 1465
પાલનપુર 1440 1455
તલોદ 1435 1441
થરા 1460 1471
દહેગામ 1430 1448
દીયોદર 1465 1473
કલોલ 1464 1470
વસધધપુર 1427 1467
કુકરવાડા 1440 1466
ધનસૂરા 1440 1450
ઇડર 1460 1480
બેચરાજી 1450 1455
ખેડબ્રહ્ા 1460 1470
કપડવંજ 1370 1400
વીરમગામ 1440 1461
થરાદ 1430 1460
રાધનપુર 1450 1465
સતલાસણા 1435 1440
વશહોરી 1400 1467
ઉનાવા 1445 1460
પાંવતજ 1425 1450
સમી 1440 1460
વારાહી 1400 1436
જોટાણા 1444 1450
ચાણસમા 1445 1463

Leave a Comment