ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

ડુંઆજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી —————————- લાલ ડુંગળી અમરેલીમાં આજના ભાવ 100 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 60 થી 300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમદાવાદમાં આજના ભાવ 140 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદમાં આજના ભાવ 80 થી 260 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વડોદરામાં આજના ભાવ 100 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સફેદ … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ પોરબંદરમાં આજના ભાવ 360 થી 414 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 400 થી 465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 415 થી 487 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભેસાણમાં આજના ભાવ 0 થી 450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલપુરમાં આજના ભાવ 305 થી 440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધ્રોલમાં આજના ભાવ 356 થી 461 … Read more

બાજરીમાં ભૂકા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના બાજરીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Millet

આજના બાજરીના બજાર ભાવ વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 425 થી 540 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 432 થી 488 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાજુલામાં આજના ભાવ 451 થી 463 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 400 થી 465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધ્રોલમાં આજના ભાવ 350 થી 440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણાવદરમાં આજના ભાવ 400 થી 435 … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના – Groundnut prices

 જાડી મગફળીના – Groundnut prices પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1050 થી 1365 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણાવદરમાં આજના ભાવ 1525 થી 152 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હળવદમાં આજના ભાવ 1000 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદમાં આજના ભાવ 1240 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડી વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1101 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1000 થી 1106 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 951 થી 1131 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 950 થી 1095 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1095 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1020 થી 1070 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1050 થી … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1414 થી 1515 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 985 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1151 થી 1481 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1375 થી 1551 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1070 થી 1400 … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1380 થી 1464 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 945 થી 1476 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1431 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1350 થી 1465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1400 થી 1541 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 945 થી 1400 … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1012 થી 1124 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 1001 થી 1136 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 1000 થી 1121 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1111 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 950 થી 1068 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1000 થી … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

 આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1380 થી 1464 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 421 થી 463 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 431 થી 550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 680 થી 980 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 511 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1350 થી 1463 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 986 થી 1418 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1280 થી 1420 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1380 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1380 થી 1501 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 875 થી 1379 … Read more